Tất cả tin tức

Monday, 03/02/2020 0

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến kích cỡ và tốc độ sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi theo công nghệ biofloc. Tôm thẻ chân trắng là một trong những đối tượng được nuôi phổ biến trên thế giới,...

Wednesday, 02/10/2019 0

Nghiên cứu của Promthale et al. (2019) đã sử dụng nguồn protein đơn bào, như những hạt flocs, biofloc đơn giản thay thế protein trong thức ăn tôm sau đó đánh giá các thông số tăng trưởng và miễn dịch...

Tuesday, 24/09/2019 0

Sau 1 năm kết hợp triển khai thử nghiệm dự án “Xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Biofloc gắn tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Bắc”, giai...

Friday, 08/03/2019 1

                                                    Tôm được quản lý chặt chẽ trong bể ương. Vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: