Sinh học các loài tôm biển

Thursday, 22/02/2018 0

Nitrate (NO3) chỉ gây độc với tôm nuôi trong ao khi hàm lượng tích lũy ở mức cao; tuy nhiên, càng về cuối vụ nuôi lượng NO3 càng tích lũy nhiều, nhưng các giải pháp để giảm nồng độ NO3...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: