💎 Chính sách chất lượng

Đảm bảo chất lượng tôm giống tốt nhất tới tay người nuôi nhằm mang lại khả năng thành công cao nhất cho khách hàng là chính sách chất lượng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty.

Để hiện thực hóa chính sách này, công ty đã tiến hành các biện pháp sau:

- Không ngừng tìm kiếm nguồn tôm bố mẹ sạch bệnh có chất lượng tốt nhất thông qua hợp tác thương mại, hợp tác nghiên cứu với các đơn vị cung cấp tôm bố mẹ tốt nhất thế giới hiện nay.

- Không ngừng cải tiến kỹ thuật sản xuất giống, sử dụng nguồn thức ăn và vi sinh tốt nhất để bảo đảm có được chất lượng tôm giống vượt trội.

- Thực hiện nghiêm ngặt khâu kiểm soát an toàn sinh học trong trại giống theo phương châm “kiểm soát và loại trừ mầm bệnh ngay từ gốc”.

- Thực hiện nghiêm túc qui trình kiểm soát chất lượng tôm giống xuất trại.

💎 Chính sách phát triển

Với phương châm “không ngừng vươn xa”, công ty luôn hướng đến các chính sách phát triển như một sự đầu tư cho tương lai và thể hiện sự cam kết lâu dài với khách hàng. Các chính sách này bao gồm:

- Nghiên cứu, so sánh và chọn lọc các nguồn tôm tốt nhất trên giới, ứng dụng các thành tựu chọn giống tôm mới nhất để chất lượng di truyền tôm giống của công ty ngày càng tốt hơn.
- Hợp tác đa phương với các đối tác, các chuyên gia kỹ thuật thủy sản trong nước và quốc tế để ứng dụng các thành tựu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tốt nhất vào việc sản xuất giống và hỗ trợ khách hàng nuôi tôm của công ty.

- Không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty thông qua chính sách đào tạo và tập huấn chuyên môn trong và ngoài nước.

- Liên tục nghiên cứu cải tiến tất cả các khâu kỹ thuật sản xuất, phương thức quản lý sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tôm giống.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: