Sú Hawaii+

Liên hệ
TÔM SÚ GIỐNG HAWAII+ được sản xuất từ nguồn tôm sú bố mẹ gia hóa, được chọn lọc di truyền và hoàn toàn sạch các bệnh đặc trưng (SPF). TÔM SÚ GIỐNG HAWAII+ ...

TÔM SÚ GIỐNG HAWAII+ được sản xuất từ nguồn tôm sú bố mẹ gia hóa, được chọn lọc di truyền và hoàn toàn sạch các bệnh đặc trưng (SPF).

 TÔM SÚ GIỐNG HAWAII+ được được sản xuất theo qui trình sinh học với nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt nhất. Tôm giống được kiểm soát chất lương nghiệm ngặt trước khi xuất bán cho người nuôi.

TÔM SÚ GIỐNG HAWAII+CÓ ĐẶC TÍNH: 

-   Sạch bệnh (không Đốm Trắng, Đầu Vàng, còi (MBV), bệnh hoại tử gan tuỵ cấp)

-  Lớn nhanh, có thể nuôi đến size rất lớn (dưới 20 con/kg).

-  Đạt đầu con, đều cỡ - ít phân đàn.

-  Mật độ nuôi công nghiệp tốt nhất của Tôm sú giống Hawaii+ là từ 10-30/m2  

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

-  Cỡ tôm đạt chuẩn PL 14-15

-  Số lượng 1.000 con/bọc, 8 bọc/thùng (8.000 con/thùng) 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: