Tất cả tin tức

Thursday, 03/10/2019 0

Theo một nghiên cứu mới của Fletcher et al., 2019 cho rằng thức ăn có chứa bột nhuyễn thể hấp dẫn tôm thẻ chân trắng hơn so với thức ăn làm từ bột cá, mực, tôm hoặc động vật...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: