Lươn size 300 con/kg

Liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô

Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô

popup

Số lượng:

Tổng tiền: