Lươn size 500 con/kg

Liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dướng nghiêm nghặt tại trại Lươn Tây Đô  

Được sản xuất theo qui trình ương dướng nghiêm nghặt tại trại Lươn Tây Đô

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: