Thông tin tuyển dụng

Monday, 08/08/2022 0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú gia hóa và là địa chỉ đáng tin...

Monday, 08/08/2022 0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú gia hóa và là địa chỉ đáng tin...

Monday, 08/08/2022 0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú gia hóa và là địa chỉ đáng tin...

Monday, 08/08/2022 0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG                GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú công...

Monday, 13/06/2022 0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú công nghệ cao và là địa chỉ đáng...

Friday, 10/06/2022 0

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU CÔNG TY THỦY SẢN CHÂU PHI Công ty Thủy sản Châu Phi hiện là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm tôm giống thẻ, tôm giống sú gia hóa và là địa chỉ đáng tin cậy...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: