Bạc Liêu: Diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.224 ha

Wednesday,
21/02/2018
0

Trong tháng 9 năm 2016, tại tỉnh Bạc Liêu, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.224 ha (trong đó tôm sú 1.427 ha, tôm thẻ chân trắng 797 ha) giảm 1.217 ha so với tháng trước và tăng 533 ha so với cùng kỳ năm 2015, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 18.171 ha (trong đó tôm sú 11.384 ha, tôm thẻ chân trắng 6.787 ha) tăng 856 ha so cùng kỳ năm 2015.


http://tomgiongchauphi.com/uploads/news/2016_11/dien-tich-nuoi-tom-bl.jpg

Diện tích thu hoạch trong tháng là 1.514 ha (trong đó tôm sú 819 ha, tôm thẻ chân trắng 695 ha)tăng 357 ha so với tháng trước và tăng 292 ha so cùng kỳ; nâng diện tích thu hoạch lên 5.763 ha(trong đó tôm sú 2.545 ha, tôm thẻ chân trắng 3.218 ha) tăng 2.419 ha so cùng kỳ; diện tích tôm thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 08 tháng 9 năm 2016) là 9.444 ha (trong đó tôm sú 6.945 ha, tôm thẻ chân trắng 2.499 ha) tăng 1.521 ha so với cùng kỳ.

Trong tháng, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 743 ha (trong đó tôm sú 591 ha, tôm thẻ chân trắng 152 ha) tăng 246 ha so với tháng trước và giảm 514 ha so với cùng kỳ; lũy kế thiệt hại (tính đến ngày 08 tháng 9 năm 2016) là 2.964 ha (trong đó tôm sú 1.895 ha, tôm thẻ chân trắng 1.069 ha) giảm 923 ha so với cùng kỳ. Tôm thiệt hại chủ yếu là do môi trường, hoại tử gan tụy, một số ít bị bệnh đốm trắng và chưa rõ nguyên nhân. Diện tích khôi phục 276 ha (chủ yếu tôm thẻ chân trắng). Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 5.282 ha, giảm 2.914 ha so với cùng kỳ năm 2015.


Theo Vasep

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: