Bạc Liêu phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng liên kết

Thursday,
22/02/2018
0

Tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến công tác tổ chức sản xuất, xây dựng liên kết chuỗi giá trị và thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.


Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30/4 ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu là một trong những mô hình liên kết hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ đầu ra cùng doanh nghiệp. Nhờ mối liên kết này, các thành viên hợp tác xã được tập huấn kỹ thuật nuôi tôm bài bản.

Là địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã được Chính phủ định hướng phát triển thành vùng nuôi tôm chủ lực của ĐBSCL. Ngoài việc đa dạng hóa các mô hình sản xuất, hiện tỉnh Bạc Liêu đang đẩy mạnh các mô hình hoạt động hợp tác, liên kết trong nuôi tôm, qua đó giúp người dân tăng hiệu quả kinh tế, phát huy tiềm năng nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bạc Liêu là hơn 120.000ha. Việc liên kết trong sản xuất không chỉ giúp người dân ổn định sản xuất mà còn giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong những giải pháp để tỉnh Bạc Liêu phát triển thế mạnh nuôi trồng thủy sản. Hiện người nuôi tôm đang phải đối mặt với nhiều thách thức, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ đã giúp nông dân giảm bớt rủi ro.

Theo VTV

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: