Bến Tre: Phát triển con tôm theo hướng bền vững

Thursday,
15/03/2018
0

Năm 2018, để thực hiện mục tiêu lớn của tỉnh Bến Tre là đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 7% thì lĩnh vực thủy sản đóng vai trò, nhiệm vụ quan trọng (cùng với kinh tế vườn). Trong đó, tỉnh cũng đã xác định con tôm sẽ đóng vai trò đột phá, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế chung. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nêu rõ là “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tập trung hai mũi nhọn là kinh tế vườn và kinh tế biển”. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, thì con tôm là một trong 8 sản phẩm xác định xây dựng chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển kinh tế thủy sản bền vững và kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. Đây là những chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong phát triển kinh tế thủy sản nói chung và đối với con tôm nói riêng.

Nghề nuôi tôm biển tỉnh phát triển mạnh và khá lâu, đặc biệt là nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh cũng có thời kỳ phát triển mạnh mặc dù có thời gian thăng trầm, nhưng nghề nuôi tôm biển tỉnh nhà vẫn giữ vững tốc độ phát triển. Nhờ con tôm mà đời sống và bộ mặt nông thôn 3 huyện ven biển được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Năm 2017 là năm phát triển vượt bậc của ngành thủy sản tỉnh nhà, tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản trên 10% và chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế khu vực nông lâm thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 205 ngàn tấn, tăng 7,7% so với năm 2016; tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 46.000ha, trong đó có 35.000ha nuôi tôm biển và gần 8.000ha nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh. Tổng sản lượng nuôi năm 2017 đạt trên 260.000 tấn, trong đó sản lượng tôm biển đạt 53.000 tấn.

* Trong lĩnh vực thủy sản có nhiều mô hình, hình thức sản xuất đạt hiệu quả khá tốt, ông có thể nói rõ hơn về hiệu quả, cũng như kế hoạch của tỉnh đối với ngành nuôi tôm trong thời gian tới?

- Nhiều mô hình, hình thức sản xuất đạt hiệu quả khá tốt; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, đặc biệt là mô hình nuôi tôm luân vụ, nuôi tôm biển hai giai đoạn với năng suất rất cao, đạt khoảng 180 tấn/ha mặt nước nuôi/năm, đây là hướng mới cho nghề nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh. Hiện có hàng trăm tổ hợp tác, tổ đội trong khai thác thủy sản, có trên 40 cơ sở sản xuất theo hướng trang trại; 19 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã nuôi thủy sản; 4 cơ sở sản xuất giống cá tra chất lượng cao để cung ứng cho các vùng nuôi của doanh nghiệp, hộ nuôi; ngoài ra, có 9 cơ sở được chứng nhận GlobalGAP; 6 cơ sở được chứng nhận ASC; 1 cơ sở được chứng nhận BAP và 11 cơ sở được chứng nhận VietGAP. 

Người nuôi tôm đầu tư, mua máy phát điện để đảm bảo hoạt động máy chạy oxy xuyên suốt, ổn định trong quá trình nuôi. Ảnh: C.Trúc

 Người nuôi tôm đầu tư, mua máy phát điện để đảm bảo hoạt động máy chạy oxy xuyên suốt, ổn định trong quá trình nuôi. 

Với mục tiêu tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản năm 2018 là 3,49%, trong đó thủy sản tăng 5,4% trong điều kiện nghề khai thác thủy sản ngày càng khó khăn, đất phát triển nuôi thủy sản của tỉnh còn hạn chế, tỉnh đặt kỳ vọng vào sự phát triển và tăng trưởng của nghề nuôi thủy sản, trong đó trọng tâm là tôm biển. Để làm được điều này, tất yếu phải thay đổi phương thức sản xuất, mà một trong những hình thức nuôi tôm biển được lựa chọn hiện nay là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn, nuôi tôm luân vụ… Đây là cơ sở, là động lực để thúc đẩy khu vực 1 phát triển và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2017 là 7%.

* Đâu là những giải pháp cần tập trung để phát triển bền vững con tôm, thưa ông?

- Hiện nay, Bến Tre cùng với các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng là một trong 5 tỉnh có nghề nuôi tôm phát triển nhất cả nước, để nghề nuôi tôm tỉnh nhà phát triển mạnh và bền vững, tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đó là, ban hành Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời sẽ ban hành kế hoạch hành động để cụ thể hóa Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở các ngành, địa phương tập trung thực hiện.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm tôm biển trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi tôm biển, với mục tiêu năm 2018 đạt 36.000ha nuôi tôm nước lợ, trong đó nuôi thâm canh, bán thâm canh là 11.500ha. Trong đó, tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả cao, mà trọng tâm là phát triển mạnh hình thức nuôi tôm hai giai đoạn, với mục tiêu phấn đấu trong năm 2018 đạt 500ha, để đưa tổng sản lượng tôm biển đạt hơn 55.000 tấn, đến năm 2020 là 1.200ha nuôi tôm hai giai đoạn và tổng sản lượng tôm biển là 62.000 tấn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp từ cơ chế, chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nuôi thủy sản công nghệ cao và đầu tư nhà máy chế biến tôm. Tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp, người dân mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh việc tập trung phát triển nuôi thủy sản theo công nghệ cao, nuôi tôm hai giai đoạn, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, nhất là nâng cao chất lượng giống, kiểm soát tốt dịch bệnh, môi trường nuôi… để tiếp tục phát triển mạnh, ổn định nghề nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh; khuyến khích, đẩy mạnh xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích đối với loại hình nuôi tôm lúa, tôm rừng, nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến.

* Xin cảm ơn ông!

Ngày 6-3-2018, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị “Định hướng phát triển mô hình nuôi tôm hai giai đoạn trên địa bàn tỉnh Bến Tre” để đánh giá đúng hiện trạng nghề nuôi tôm biển của tỉnh trong thời gian qua, từ công tác quản lý đến sản xuất, về giống, về ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả… để từ đó làm cơ sở cho tỉnh hoạch định chính sách, định hướng phát triển ngành tôm phù hợp, đúng với chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy.

Nguồn: Báo Đồng Khởi

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: