Cà Mau: Nuôi tôm công nghiệp chỉ đạt khoảng 50% diện tích

Thursday,
08/02/2018
0

Hiện nay, diện tích nuôi tôm công nghiệp của tỉnh Cà Mau khoảng 5.300 ha, tuy nhiên, chỉ có 50% diện tích trên thả nuôi.

Điều này làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tôm nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của các nhà máy chế biến.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, có nhiều nguyên nhân dẫn đến 50% diện tích còn lại chưa được thả nuôi. Trong đó, một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh trên tôm nuôi thời gian qua, nên hiện tại người dân rất cẩn trọng trong việc thả nuôi mới mà chuyển sang nuôi một số loài thủy sản khác; một phần do mới thu hoạch đang trong giai đoạn cải tạo lại ao nuôi; và khoảng gần 300ha hiện nay đang treo đầm do không có đủ điều kiện tái sản xuất.

Điều này chẳng những ảnh hưởng đến nguồn tôm nguyên liệu phục vụ chế biến mà còn ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của tỉnh về phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các cấp ngành và địa phương tích cực và chủ động hơn trong việc tập huấn về kỹ thuật, tạo điều kiện tốt về vốn, con giống để người dân tái sản xuất; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nuôi tôm quảng canh cải tiến nhằm bù đắp lại sản lượng, xem đây là một trong những giải pháp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế cho người dân và tháo gỡ khó khăn về tôm nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến.Đài PTTH Cà Mau

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: