Mú Trân Châu giống

Liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh ĐẶC ĐIỂM DIỄN GIẢI  Tên gọi Cá mú trân châu, cá mú lai, cá song lai  Vùng nuôi lợ, mặn  Hình thức nuôi Lồng, ao  Tiêu chuẩn cá mú trân châu chất lượng Bóng, sáng,...

Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh

ĐẶC ĐIỂM DIỄN GIẢI
 Tên gọi Cá mú trân châu, cá mú lai, cá song lai
 Vùng nuôi lợ, mặn
 Hình thức nuôi Lồng, ao
 Tiêu chuẩn cá mú trân châu chất lượng Bóng, sáng, khỏe
 Kích thước giống cá mú trân châu                7 đến 10 cm ( phân )
 Mật độ thả cá mú trân châu    1 - 2con / m2
 Thời gian nuôi cá mú trân châu thương phẩm     8 -10 tháng
 Kích cở đạt được     9  lạng đến 1,2 kg
 Tỷ lệ sống trung bình  trên 80%
 Loại thức ăn cá tươi, thức ăn công nghiệp
 Hệ số chuyển đổi thức ăn 1,5-1,7(TACN), 4-5(cá tươi)
 Giá trị dinh dưỡng Giàu chất dinh dưỡng
 Giá trân châu thương phẩm 150– 170.000 vnd (2019)
 Hệ số lợi nhuận trên 1 kg cá  30.000 – 60.000 vnd/kg cá
 Thực tại việt nam xu hướng đang phát triển
 Xu hướng phát triển  Nhà hàng, chợ, xuất khẩu

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: