Các điều kiện ưa thích của Vibrio parahaemolyticus

Thursday,
22/02/2018
0

​​​​​​​Loài vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có rất nhiều chủng khác nhau và gây bệnh khác biệt trên các ký chủ khác nhau kể cả người, động vật gia súc, gia cầm và thủy sinh vật bao gồm tôm, cá hàu, ốc...Chủng Vibrio paraheamolyticus ký sinh trên các loài hàu được biết rất nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm và đã có những quy trình loại bỏ Vibrio parahaemolyticus trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Việc hiểu biết sinh học của loài Vibrio parahaemolyticus là rất cần thiết cho việc triển khai các giải pháp phòng ngừa trong nuôi tôm.


Theo tài liệu của FAO (2011) thì loài Vibrio parahaemolyticus có các khoảng chịu đựng cũng như các khoảng tối ưu cho sự phát triển như sau:

Yếu tố

Khoảng tối ưu

Khoảng chịu đựng

Nhiệt độ (oC)

37

5-43

Độ mặn (phần ngàn)

15-30

5-100

pH

7,8-8,6

4,8-11

Hoạt lực sinh học của nước

0,981

0,904-0,996

Điều kiện sống

Hiếu khí

Kị khí đến hiếu khí


Loài Vibrio parahaemolyticus được cho là ký sinh trên rất nhiều đối tượng thủy sinh vật như cua, tôm, hàu, ốc, kể cả ký sinh trùng...chúng cũng bùng phát theo các điều kiện sau:

+ Khi tảo tàn vì tảo chết là nguồn hữu cơ tốt cho Vibrio parahaemolyticus.
+ Khi nguồn hữu cơ trong ao cao
+ Khi độ mặn cao
+ Khi pH cao
+ Khi nhiệt độ cao
+ Khi ao nuôi có nhiều ốc, hàu và ký sinh trùng...

Mới đây tác giả Noriaki Akazawa đã thống kê 80 ao nuôi nhiễm và không nhiễm EMS trong cùng thời điểm nuôi cho thấy chất lượng nước khác nhau có liên quan đến EMS. Tác giả sau đó thực hiện thí nghiệm trong các bể kính có kiểm soát các yếu khác nhau chất lượng nước với kết quả cho thấy ở pH thấp (gần về 7) có tốc độ lây nhiễm EMS chậm hơn so với ở pH cao (8,5 đến 8,8).

Nguồn tin: Theo Contom.com.vn

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: