Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 5 năm 2018

Tuesday,
15/05/2018
0

Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường Cần Thơ ngày 15/5/2018. Ảnh: internet

Dưới đây là thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 15 tháng 5 năm 2018.

1.1 Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: 

- Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp yêu cầu chất lượng nước nuôi cá Tra theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN.  

- Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: + Các chỉ tiêu S2-, COD, NH4+, PO43-, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Ngoại trừ, kết quả chỉ tiêu NO2- (0,065 – 0,191 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc trên sông vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08MT:2015/BTNMT cột A1.

1.2 Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau: 

- Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. 

- Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: COD, S2-, TSS, OSS,  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998; 

Các chỉ tiêu NH4+ (1,016 – 3,041 mg/l), PO43- (0,721 – 2,198 mg/l),  NO2(0,101 – 0,183 mg/l) trong ao vượt khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, Boyd 1998 và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

II. KHUYẾN CÁO

- Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 1/5 về tổng lượng mưa tháng tới 180-250 mm, tổng lượng về đầu nguồn sông Cửu Long tăng hơn tháng trước và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 15%.

- Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày16/4/2018 trên sông tại 3 thủy vực Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt, Trạm giao thông đường thủy - Thới An đều có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số cao (lớn hơn 103 CFU/ml). Tuy nhiên, tại Trạm Bến Đò Số 1 – Vĩnh Thạnh có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số trong giới hạn cho phép. Đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophyla đều phát hiện ở tất cả các điểm quan trắc. Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri  được phát hiện ở tất cả các điểm quan trắc trừ Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt.

- Chất lượng nước sông tương đối phù hợp cho nuôi trồng thủy sản ngoại trừ chỉ tiêu NO2- vượt ngưỡng. Các hộ nuôi cần kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao nuôi.

- Chất lượng nước ở các điểm quan trắc thuộc hộ nuôi cá Tra tại phường Tân Lộc - quận Thốt Nốt, Phường Thới An và Phường Thới Long thuộc quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh chưa đạt. Cần thực hiện ngay biện pháp sau:

+ Tích cực thay nước lúc nước lớn.

+ Hút bùn đáy ao. 

+ Sử dụng vi sinh cải tạo môi trường nhằm xử lý nền đáy ao.

+ Bổ sung vi lượng, khoáng chất, vitamin,... đặc biệt là vitamin C vào khẩu phần ăn theo khuyến cáo để tăng sức đề kháng cho ao nuôi.

Nguồn: Chi cục thủy sản Cần Thơ

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: