Đề nghị phối hợp kiểm soát thủy sản xuất khẩu

Thursday,
22/02/2018
0

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT vừa có văn bản số 266/QLCL-CL1 gửi Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm soát thủy sản XK.


http://tomgiongchauphi.com/uploads/news/2014_03/chebienthuysan.jpg

Văn bản nêu rõ, ngày 12-11-2013, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản XK (có hiệu lực từ ngày 26-12-2013), thay thế Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 3-8-2011.

Để phối hợp, kiểm soát có hiệu quả chất lượng, ATTP thủy sản XK, về danh sách cơ sở sản xuất được phép XK, Nafiqad đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo cơ quan Hải quan các cửa khẩu chỉ cho phép làm thủ tục hải quan để XK đối với các lô hàng được chế biến từ cơ sở sản xuất đáp ứng được một trong hai điều kiện.

Thứ nhất là, có tên trong Danh sách các cơ sở sản xuất được công nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của Việt Nam. Thứ hai là, có tên trong Danh sách các cơ sở sản xuất được phép chế biến thủy sản XK vào các thị trường tương ứng có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận ATTP bởi Nafiqad.

Về việc kiểm soát các lô hàng thủy sản của DN XK, đối với các lô hàng thủy sản XK vào 17 thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Nafiqad, đề nghị cơ quan Hải quan căn cứ theo hợp đồng, văn bản và chỉ cho phép làm thủ tục thông quan nếu DN có cơ sở sản xuất có tên trong Danh sách các cơ sở sản xuất được phép chế biến thủy sản XK vào các thị trường tương ứng có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản bởi Nafiqad.

Nafiqad nêu rõ, liên quan tới việc phối hợp kiểm soát các lô hàng đã được chứng nhận ATTP trước khi XK, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng trực thuộc Nafiqad sẽ tổ chức làm việc với cơ quan Hải quan cửa khẩu trên địa bàn để thẩm tra thông tin, tình trạng, sự nhất quán của lô hàng sau chứng nhận so với lô hàng đã được kiểm tra, chứng nhận trước đó.

Nafiqad đề nghị cơ quan hải quan các cửa khẩu hỗ trợ, phối hợp với các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng trực thuộc Nafiqad trong việc thực hiện hoạt động nêu trên.

Báo Hải Quan

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: