DN cá tra: giá thành “ăn” vào lợi nhuận

Thursday,
22/02/2018
0

Lợi nhuận của hàng loạt doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm giảm do giá thành tăng cao, theo báo cáo tài chính của các công ty này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí 2/2013 của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, doanh thu thuần đạt 1.347 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận giảm đến 26% so với cùng kỳ năm 2012, chỉ đạt 52 tỉ đồng do giá thành cao.

Trong quí 2, doanh thu của công ty tăng 38% nhưng giá thành lại tăng đến hơn 46% khiến lợi nhuận gộp giảm 8%, chỉ đạt 139 tỉ đồng.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận giảm do giá thành nuôi trong quí quá cao, kết hợp với sức mua toàn thị trường giảm, lượng tồn kho tăng làm giá xuất khẩu giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 2.420 tỉ đồng, lãi ròng 102 tỉ đồng; lần lượt tăng 25% và giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Còn báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 - 2013 của Công ty cổ phần Hùng Vương cho thấy lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 128 tỉ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 233,6 tỉ đồng, đều tăng mạnh so cùng kỳ.

Trong quí 2, doanh thu thuần của công ty đạt 2.646 tỉ đồng, tăng gần 51% so cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn chiếm tới 2.362 tỉ đồng nên lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 284,4 tỉ đồng, giảm 4.3%.

Còn theo báo cáo tài chính quí 2 của Công ty cổ phần Thủy Sản MeKong vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2013 lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 3 tỉ đồng, giảm mạnh 72% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AAM đạt 231 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2012. Chi phí bán hàng tăng mạnh 52% lên 21 tỉ đồng nên lợi nhuận sau thuế còn hơn 3 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quí 2 - 2013, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt gần 1,8 tỉ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ 2012.TBKTSG Online
 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: