Giá tôm nguyên liệu tại Thái Lan vẫn tăng cao

Wednesday,
07/02/2018
0

Tại Thái Lan, giá tôm vẫn đang tiếp tục tăng cao nhưng mức độ tăng đã chậm lại so với các tháng trước. Sản xuất tôm của Thái Lan vẫn chưa phục hồi. Sản lượng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2013 giảm 47% so với cùng kỳ năm 2010 - khi Thái Lan sản xuất gần 600.000 tấn. Tôi tin là sản lượng năm nay (của Thái Lan) sẽ không vượt quá 320.000 tấn. So với năm 2011, sản lượng giảm 39% và so với năm 2012 giảm 31%.

Giá tôm nguyên liệu thẻ chân trắng tại Thái Lan (giá mua tại ao nuôi)

Cỡ tôm (con/kg)

Giá ngày 2/10 (USD/kg)

Giá ngày 28/10 (USD/kg)

Tăng/giảm (USD/kg)

Phần trăm thay đổi

40

Không có số liệu

9,19

---

---

50

8,93

9.13

+ 0,2

+ 2%

55

8,83

9,03

+ 0,2

+ 2%

60

8,77

8,87

+ 0,10

+ 1%

65

8,60

8,71

+ 0,11

+ 1%

70

8,44

8,39

- 0,05

- 1%

75

8,18

Không có số liệu

---

---

80

7,95

8,06

+ 0,11

+ 1%

85

7,63

Không có số liệu

---

---

90

7,31

7,74

+ 0,43

+ 6%

95

7,05

Không có số liệu

---

---

100

6,82

7,42

+ 0,60

+ 9%

110

Không có số liệu

7,16

---

---

120

Không có số liệu

6,94

---

---

Tác giả bài viết: Matthew Briggs

Nguồn tin: Shrimp News International

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: