Khung lịch thời vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Monday,
20/01/2020
0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 193/TB-SNNPTNT, ngày 10/12/2019 về thực hiện Khung lịch thời vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020.

* Cơ cấu mùa vụ sản xuất tôm sú – lúa

1. Vùng U Minh Thượng

Khu vực từ kênh Chống Mỹ đến đê Quốc phòng: Dự báo mặn sẽ xâm nhập sớm nên bắt đầu thả giống từ ngày 15/12/2019 (theo Dương lịch) đến cuối tháng 3/2020, thu hoạch dứt điểm vào tháng 8/2020. Sạ, cấy lúa hoặc trồng các loại cây, cỏ cải tạo môi trường (nếu không trồng được lúa) từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/01/2021.

Những khu vực còn lại: Thả giống tôm sú từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/4/2020, thu hoạch dứt điểm vào tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/01/2021.

2. Vùng ven sông Cái Lớn thuộc Tây sông Hậu

Thả giống tôm sú từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 3/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2020 và thu hoạch dứt điểm đến tháng 01/2021.

3. Vùng ven biển Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên và Giang Thành

Các huyện Kiên Lương, Giang Thành và thành phố Hà Tiên: Thả giống tôm sú từ tháng 3 đến tháng 4/2020, thu hoạch dứt điểm đến ngày 15/8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9/2020 và thu hoạch dứt điểm đến đầu tháng 01/2021.

Riêng huyện Hòn Đất: Thả giống tôm sú từ tháng 4 đến tháng 5/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 8/2020. Sạ hoặc cấy lúa từ đầu tháng 11/2020 đến ngày 15/12/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 3/2021.

* Cơ cấu mùa vụ nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp

Thời tiết có thể diễn biến phức tạp, khó lường, độ mặn có khả năng sẽ tăng cao vào thời điểm các tháng 3, 4 và 5/2020, các địa phương cần bố trí lịch thời vụ thả tôm giống phù hợp.

1. Nuôi tôm chân trắng (2 vụ/năm)

Vụ 1: Thả giống từ tháng 01 đến tháng 4/2020 và thu hoạch dứt điểm đến đầu tháng 7/2020.

Vụ 2: Sau khi thu hoạch vụ đầu ít nhất 30 ngày để xử lý vệ sinh, cải tạo ao, kết thúc thả giống trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 9/2020, thu hoạch dứt điểm trong tháng 12/2020.

2. Nuôi tôm sú (1 vụ/ năm)

Thả giống rải vụ từ tháng 01 đến tháng 7/2020 và thu hoạch dứt điểm trong tháng 12/2020.

* Cơ cấu mùa vụ thả nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm-rừng

Căn cứ vào thời tiết và độ mặn từng vùng, các địa phương điều chỉnh lịch lấy nước nuôi phù hợp. Khuyến khích nuôi theo hình thức thu tỉa thả bù, có bố trí ao ương tôm giống giai đoạn đầu từ 3-4 tuần; thả giống rải vụ theo điều kiện của mỗi vùng, cách từ 1,0-1,5 tháng thả giống một lần và thu hoạch khi đạt kích cỡ phù hợp.

* Cơ cấu mùa vụ thả nuôi tôm càng xanh xen canh với lúa

Thả nuôi trong các khoảng thời gian: Từ tháng 02 đến tháng 4/2020 và từ tháng 6 đến tháng 7/2020, thu hoạch sau 5-6 tháng nuôi./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang, 11/12/2019

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: