Năm 2019: Ngành thuỷ sản dự kiến xuất khẩu 10,5 tỷ USD

Monday,
28/01/2019
0

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định 02 về Kịch bản tăng trưởng năm 2019 ngành nông nghiệp với mục tiêu đặt ra cho ngành xuất khẩu thuỷ sản là 10,5 tỷ USD.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 01 NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ NN&PTNT đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2019 .

Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2019 của toàn ngành là trên 3%. Trong đó, tăng trưởng ngành nông nghiệp là trên 2,36%, lâm nghiệp trên 5,8% và thuỷ sản là trên 4,65%. Cũng theo Bộ NN&PTNT, mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2019 là trên 43 tỷ USD.

Chỉ tính riêng ngành thuỷ sản, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2019  đạt trên 10,5 tỷ USD. Ngoài ra, ngành thủy sản phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 4,69%, giá trị gia tăng trên 4,65%, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,08 triệu tấn, tăng 4,2% so với năm 2018, trong đó khai thác khoảng 3,69 triệu tấn, tăng 2,6%; nuôi trồng khoảng 4,38 triệu tấn, tăng 5,6%. 

Để đạt được mục tiêu này, Bộ NN&PTNT chỉ ra những giải pháp cho năm 2019 bao gồm: Tập trung nâng cao chất lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện nghiêm các quy định IUU về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản, sớm giải quyết vấn đề "thẻ vàng" của EC.

Bên cạnh đó, tập trung vào phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản (NLTS) nhằm nâng cao giá trị, gia tăng hàng nông sản thông qua đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch; phấn đấu đến năm 2020, giá trị gia tăng các ngành hàng nông lâm thuỷ sản tăng bình quân 20% và giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch xuống 50% so với năm 2014.

Nguồn: Thủy sản Việt Nam

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: