Tám tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 5,89 tỷ USD

Thursday,
22/02/2018
0

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tám tháng đầu năm 2013, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 5,89 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 17,98 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,09 tỷ USD.


Báo cáo thực hiện kế hoạch của ngành này cho biết, giá trị nhập khẩu tám tháng đầu năm 2013 ước đạt 12,09 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành tám tháng đầu năm 2013 lên 17,98 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số mặt hàng xuất khẩu chính có biểu hiện suy giảm so với cùng kỳ năm 2012 gồm có gạo, cà phê, cao su. Cụ thể: xuất khẩu gạo tháng 8 ước đạt 463 nghìn tấn, với giá trị 202 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo tám tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,69 triệu tấn, và 2,05 tỷ USD, giảm 15,7% về khối lượng và giảm 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu cà phê tháng 8-2013 ước đạt 86 nghìn tấn, với giá trị đạt 183 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu cà phê tám tháng đầu năm ước đạt 974 nghìn tấn và 2,09 tỷ USD, giảm 23,2% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8 đạt 131 nghìn tấn với giá trị 286 triệu USD. Với ước tính này tám tháng đầu năm 2013, xuất khẩu cao su đạt 638 nghìn tấn với giá trị hơn 1,52 tỷ USD, tăng 4,6% về khối lượng và giảm 14,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Ba mặt hàng xuất khẩu chính duy trì mức tăng trưởng gồm hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. Trong đó, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 8 ước đạt 28 nghìn tấn, với giá trị 192 triệu USD, nâng tổng lượng xuất khẩu tám tháng đầu năm 2013 đạt 168 nghìn tấn với giá trị 1,07 tỷ USD, tăng 18,9% về lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ nãm 2012. Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 591 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu trong tám tháng qua đạt bốn tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 8 ước đạt 432 triệu USD và tám tháng đầu năm đạt hơn 3,34 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012.


NDĐT

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: