Tăng cường phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Wednesday,
21/02/2018
0

Theo báo cáo của các địa phương, trong 8 tháng đầu năm 2016 tình hình dịch bệnh thủy sản có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn diễn ra hết sức phức tạp.


Cụ thể, tổng diện tích nuôi tôm bị bệnh là 7.948,56 ha (giảm 46,92% so với cùng kỳ năm 2015 có tổng diện tích bị bệnh là 14.974,68 ha); trong đó diện tích bị bệnh đốm trắng là 2.627,48 ha, chiếm 0,41% và diện tích bị bệnh hoại tử gan tụy cấp là 4.511,89 ha, chiếm 0,71% tổng diện tích thả nuôi của các tỉnh. Tổng diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại là 296,86 ha (giảm 41,44% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó diện tích bị bệnh gan thận mủ là 62,76 ha, chiếm 1,6% và diện tích bị bệnh xuất huyết là 173,81 ha, chiếm 4,42% tổng diện tích thả nuôi của các tỉnh. Dịch bệnh ở các loài thủy sản khác vẫn xảy ra ở phạm vi rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ảnh minh họa
 

Mặc dù diện tích thiệt hại do dịch bệnh có chiều hướng giảm so với năm 2015, nhưng sự biến đổi bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường dẫn đến mối nguy bùng phát dịch bệnh tăng cao. Nguyên nhân chủ quan là do một số địa phương chưa tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, nhiều địa phương không có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh hoặc có nhưng không bố trí kinh phí hoặc có bố trí nhưng lượng kinh phí không đủ để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (tổng kinh phí của các tỉnh, thành phố đã bố trí là 42,6 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu để phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2016). Công tác thú y thủy sản còn rất nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập, đặc biệt là tại tuyến huyện, tuyến xã. Người nuôi trồng thủy sản chưa biết hoặc có biết nhưng không thực hiện các quy định, hướng dẫn về quản lý nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

Để triển khai có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời để giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản và đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm về nuôi thủy sản (tôm, cá và nhuyễn thể) chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các cấp căn cứ tình hình nuôi trồng thủy sản và tình hình dịch bệnh thủy sản của địa phương, khẩn trương xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ lượng kinh phí để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 theo quy định của Luật thú y và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác thú y thủy sản. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và chứng nhận cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 2/6/2016 về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm đảm bảo an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Đồng thời, tổ chức thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra, giai đoạn 2015-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 4995/QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo TỔNG CỤC THỦY SẢN
 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: