Thủy sản Việt Nam

Thursday, 08/02/2018 0

Trong nuôi tôm, liên kết “4 nhà” được coi là cốt lõi thúc đẩy phát triển toàn ngành. Tuy nhiên, trong thực tế, các mắt xích trong mối liên kết này chưa thực sự gắn bó, đặc biệt là doanh...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: