Thủy sản Việt Nam

Thứ Năm, 08/02/2018 0

Trong nuôi tôm, liên kết “4 nhà” được coi là cốt lõi thúc đẩy phát triển toàn ngành. Tuy nhiên, trong thực tế, các mắt xích trong mối liên kết này chưa thực...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: