Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Wednesday,
21/02/2018
0

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói riêng, với khát vọng “nâng tầm tôm Việt” phấn đấu đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành “Thủ phủ ngành tôm của Việt Nam”, những năm qua Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh và tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nghề nuôi và đảm bảo môi trường sinh thái.http://tomgiongchauphi.com/uploads/news/2017_05/nuoi-tom-sieu-tham-canh_4.jpg


Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao như: Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói riêng, với khát vọng “nâng tầm tôm Việt” phấn đấu đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành “Thủ phủ ngành tôm của Việt Nam”, những năm qua Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh và tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nghề nuôi và đảm bảo môi trường sinh thái.

Với tổng diện tích mặt nước nuôi tôm siêu thâm canh trong năm 2015 ở tỉnh Bạc Liêu là 7,95 ha, mật độ thả trung bình từ 250 - 300 con/m2, năng suất bình quân 40 - 50 tấn/ha/vụ, sản lượng 715 tấn. Kế hoạch năm 2016 sẽ đưa vào sản xuất 28,25 ha mặt nước, sản lượng tôm 2.540 tấn/năm.

Năm 2015, tỉnh Bạc Liêu có ba doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản công nghiệp (Quyết định số 2234/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/6/2015); Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh trong lĩnh vực chế phẩm vi sinh vật dùng trong nuôi trồng thủy sản (Quyết định số 597/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/02/2015) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Nguyên trong lĩnh vực nuôi tôm công nghiệp (Quyết định số 596/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/02/2015).Báo Bạc Liêu

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: